Автор: admin

Колледж студенттерінің «WorldSkills Kostanay-2024» — Өңірлік кәсіби шеберлік Чемпионатына қатысуы

Қостанайда «WorldSkills Kostanay-2024» Өңірлік кәсіби шеберлік Чемпионаты аяқталды, оған біздің колледж студенттері қатысты: WorldSkills стандарттары бойынша кәсіби шеберлік конкурсы өзін-өзі жүзеге асырудың және өзін-өзі жетілдірудің тиімді құралдарының бірі, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, таңдалған мамандыққа деген...

Участие студентов колледжа в Региональном Чемпионате профессионального мастерства — «WorldSkills Kostanay-2024»

В Костанае завершён Региональный Чемпионат профессионального мастерства — «WorldSkills Kostanay-2024» в котором приняли участие студенты нашего колледжа:          Конкурс профессионального мастерства по стандартам WorldSkills является одним из эффективных средств самореализации и самосовершенствования, фактором, способствующим...

Educational navigator

In order to provide career guidance support to students in the process of choosing a profile of study and the field of future professional activity, within the framework of the project “Organization of a...

Білім беру навигаторы

30 мамыр күні сағат 11:00-де Сити-орталық (облыстық прокуратура мен «Қазпошта» АҚ арасында) болашақ кәсіби қызмет саласы мен оқыту бейінін таңдау үдерісінде оқушыларға кәсіптік бағдар беру мақсатында «Жастардың кәсіби қалыптасуы мен сыни ойлауын қалыптастыруға жәрдемдесу...

Образовательный навигатор

В целях оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, в рамках проекта «Организация комплекса мероприятий по содействию профессиональному становлению и формированию критического мышления молодежи» 30 мая в...

Working with applicants

Today, career guidance is a whole range of activities aimed at identifying inclinations, abilities for certain activities and preparing students for an informed choice of profession. One of the most effective ways of career...

Работа с абитуриентами

Сегодня профориентация – целый спектр мероприятий, направленных на выявление наклонностей, способностей к определенной деятельности  и  на подготовку учащихся к осознанному выбору профессии. Одним из наиболее эффективных способов профориентации является профориентационное информирование, поэтому с 27-29...

Өтініш берушілермен жұмыс

Бүгінгі таңда кәсіптік бағдар беру – белгілі бір іс-әрекетке бейімділікті, қабілеттерді анықтауға және оқушыларды мамандықты саналы түрде таңдап дайындауға бағытталған іс-шаралардың тұтас бір кешені. Кәсіптік бағдардың ең тиімді тәсілдерінің бірі кәсіптік бағдар жөнінде ақпарат...

Ilyas Zhansugurov

Ilyas Zhansugurov, a writer and thinker, a classic of new Kazakh literature, belongs to the first wave of the Soviet Kazakh intelligentsia. The opportunities provided by the Soviet government to a guy from the...